Գյումրի բժշկական կենտրոն

Գյումրու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ ֆինասական հաշվետվություն-2019 թվական

Գյումրու բժշկական կենտրոնը ՓԲԸ-ն ներկայացնում է 2019 թվականի տարեկան ֆինասական հաշվետվությունը: