Գյումրի բժշկական կենտրոն

ԱԶԴԱՐԱՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻՆ ԸՆԹԱՑՔ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, «Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ կանոնադրության  8.11-րդ կետով և հիմքը ն դունելով ՀՀ կառավարության 2018 թվականիմարտի  15-ի թիվ 272-Ն որոշման 1-ին կետով սահմանված՝ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման օրինակելի ձևը և ներքին և արտաքին ազդարարման   դեպքում ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման  ընթացակարգը

 

Ընթացակարգ