Գյումրի բժշկական կենտրոն

Կրծքային վիրաբուժություն

Կրծքային վիրաբուժություն


Կրծքային (թորակալ) վիրաբուժության ծառայությունը՝ նորագույն սարքավորումներով իրականացնում է նեղ մասնագիտացված օգնություն կրծքավանդակի օրգանների հիվանդությունների ժամանակ:


Ծառայության շրջանակներում իրականացվում է՝


·        Թոքերի հիվանդությունների ախտորոշում եւ բուժում

·        Պլեւրայի հիվանդությունների ախտորոշում եւ բուժում

·        Ստոծանու հիվանդությունների ախտորոշում եւ բուժում

·        Միջնորմի հիվանդությունների ախտորոշում եւ բուժում

·        Կրծքավանդակի վնասվածքների ժամանակ ախտորոշում եւ բուժում


Ծառայությունը կիրառում է ախտորոշման եւ բուժման հետեւյալ մեթոդները՝


·        Ռենտգենոգրաֆիա եւ ռենտգենոսկոպիա

·        Համակարգչային տոմոգրաֆիա

·        Բրոնխոսկոպիա

·        Թորակոսկոպիա

·        Պլեւրալ պունկցիա

·        Թորակոցենտեզ եւ պլեւրալ խոռոչի դրենավորում

 

·        Վիրահատական ախտորոշիչ միջամտություններ

Գնացուցակ