Գյումրի բժշկական կենտրոն

Հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 12.01.2012 թվականի N 77-Ն որոշման հավելված N 1-Ն 56 կետը, 2013 թվականի մարտի մեկից «Գյումրու բժշկական կենտրոնում» գործում է բժշկական էթիկայի հանձնաժողովը

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Սաթենիկ Բեյբության, տեղեկատվական բաժանմունքի վարիչ
Հանձնաժողովի անդամներ.

 

 1. Արմեն Խաչատրյան, բուժ գծով փոխտնօրեն, վերակենդանացման եւ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի վարիչ
 2. Ժաննա Հովսեփյան,  թերապիայի բաժանմունքի վարիչ
 3. Ռաֆիկ Տիտիրյան, վիրաբուժական բաժանմունքի վարիչ
 4. Սուրեն Թոսունյան, անոթային վիրաբուժության ծառայության ղեկավար
 5. Վարդան Սուքիասյան,
 6. Սուսաննա Յայլոյան:                                            


Բժշկական էթիկայի հանձնաժողովի կարգը և գործառույթները
Հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը


Հանձնաժողովի ստեղծման նպատակն է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների մասնագիտական պարտականությունների իրականացման օրինակելի կանոնները հաստատել, սահմանելու բուժ անձնակազմի և հիվանդի իրավունքների և շահերի պաշտպանության մեխանիզմները:


Բուժօգնություն և սպասարկում իրականացնողի և պացիենտի փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա հիմնված հարաբերությունների ստեղծում, որը բուժօգնության ապահովման կարևորագույն բաղադրիչն է:

Կոնֆլիկտային իրավիճակների կառավարում
Հանձնաժողովի գործունեությունը


Հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով, որոնք հրավիրվում են ամիսը մեկ անգամ, մնացած դեպքերում հրավիրվում է տնօրենի, մարզային առողջապահության վարչության պետի կամ հանձնաժաղովի անդամների 1/3-ի պահանջով
Հանձնաժողովի անդամներին նիստի հրավիրման և նյութերի տրամադրման մասին իրազեկվում է նիստի հրավիրման օրվանից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ;


Հանձնածողովի նիստը վարում է նախագահը կամ տեղակալը:
Հանձնաժողովի որոշումներն ունեն խորհրդատվական բնույթ:
Հանձնաժողովի նիստում որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ, իսկ ձայների հավասարության դեպքում` հանձնաժողովի ձայնը վճռորոշ է:
Հանձնաժողովի որոշումը եռօրյա ժամկետում տրամադրվում է  այն անձին, ում դիմումի համաձայն հարցը քննարկվել է:
Հանձնաժողովի որոշումները ստորագրում է նախագահը:

Հանձնաժողովի գործառույթները


Հանձնաժողովը քննության է առնում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների մեջ ծագած վեճերը:
Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի և պացիենտի միջև ծագած վեճերը
Քննարկվող հարցի վերաբերյալ ընդունվում են որոշումներ:

Հանձնաժողովի կանոնակարգը


Ներկայացնել իր մասնագիտական անկախ  տեսակետները` պահպանելով մասնագիտական վարվելակերպի բարձրագույն նորմերը:
Իրականացնել մասնագիտական գործունեությունը խղճով և արժանապատվորեն:
Հարգել բուժումն ընդունելու կամ մերժելու պացիենտի իրազեկված իրավունքը` պահպանելով մարդու հանդեպ հարգանքն ու հոգատարությունը:

 

 • Ցուցաբերել մասնագիտական և բարոյական առումով լիովին անկախ և համարժեք բժշկական ծառայություններ:
 • Չունենալ որևէ ֆինանսական շահ կամ այլ դրդապատճառ պացիենտին ուղեգրելիս կամ հատուկ բուժում նշանակելիս:
 • Հարգել գործընկերների և առողջապահության այլ ոլորտի մասնագետների իրավունքները և նախասիրությունները, լինել ազնիվ պացիենտների և գործընկերների հետ,  հարգել ազգային էթիկայի նորմերը:
 • Բժշկական օգնություն տրամադրելիս առաջնորդվել առավելոգույնս հիվանդի շահերով:
 • Հարգել պացիենտի գաղտնապահության իրավունքը և վստահված գաղտնիքները:
 • Պահպանել պացիենտի նկատմամբ լիարժեք օրինապահությունը:
 • Գործընկերներին վերաբերվել այնպես ինչպես ինքդ կուզենայիր, որ նրանք վերաբերվեին քեզ հետ:
 • Չխաթարել գործընկերների հարաբերությունները պացիենտի հետ` վերջինիս գրավելու նպատակով:
 • Ընդունել իր կարևոր դերը հանրությանը կրթելու գործում, սակայն զգուշանալ հայտնագործությունները, նոր տեխնոլոգիաները և բուժման նոր մեթոդները ոչ մասնագիտական ուղիներով լսարանին հասցնելուց:
 • Պաշտոնապես հաստատել միայն այն, ինչն ինքն անձամբ ստուգել է: