Գյումրի բժշկական կենտրոն

Բժշկական վճարովի ծառայությունների մատուցման օրինակելի պայմանագիր

«Գյումրի» բժշկական կենտրոնը քաղաքակիրթ բուժսպասարկում իրականացնելու նպատակով, այսուհետ անցնում է ծառայությունների մատուցման պայմանագրային համակարգի: Այս ծրագրի ներդրումը նպաստելու է մատուցել պատշաճ, որակով և բժշկական ցուցումների համաձայն անհրաժեշտ ծավալով ծառայություններ բժշկական կենտրոնի կողմից, իսկ պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել այդ ծառայությունների դիմաց` պայմանագրով սահմանված չափով և կարգով: Մանրամասները` ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի փետրվարի 01-ի N 104 - Ա հրամանի հավելվածում:

 

Ներբեռնել.