Գյումրի բժշկական կենտրոն

Լիլիթ Սարգսյան

Լիլիթ Սարգսյան
Ընդհանուր թերապիայի բաժանմունք
թերապևտ
Բաժնի վարիչ