Գյումրի բժշկական կենտրոն

Մասնագետների համար / Նյարդաբանություն

Ուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումներ (ՈՒԱՇՍԽ), հետազոտությունների վարման սկզբունքները Ուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումներ (ՈՒԱՇՍԽ), հետազոտությունների վարման սկզբունքները 07.05.2015

66մլն բնակչությամբ Ֆրանսիայում 150 000 նոր դեպք տարեկան: Եթե համադրենք Գյումրիի 146 հազ. բնակչի հաշվարկով,տեսականորեն` 331 նոր դեպք տարեկան...