Գյումրի բժշկական կենտրոն

Պացիենտների համար / Առաջին օգնություն

Ինչպես ցուցաբերել  առաջին օգնություն օձի թույնով թունավորվելու դեպքում Ինչպես ցուցաբերել առաջին օգնություն օձի թույնով թունավորվելու դեպքում 15.06.2015

Հայաստանում տարածված իժանմանների թույներն ունեն  գերակշռող պրոտեոլիտիկ, կամ, այլ կերպ ասած, սպիտակուցի քայքայիչ ազդեցություն, այսինքն, խանգարում են արյան եւ արյունատար համակարգի, նաեւ շարակցական հյուսվածքի կառուցվածքն ու ֆունկցիաները...